VI. MANIFESTAČNÍ SJEZD ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ

Sobotu 4. 9. 2021 si v kalendáři zakroužkujte, abyste nezapomněli přijít na oslavu 100. výročí založení Československé obce legionářské. Organizace, kterou založili samotní legionáři z první světové války v roce 1921, a která přežila dva své konce, byla obnovena v roce 1991 veterány druhé světové války, je dnes oporou demokracie v České republice a nositelkou odkazu československých legionářů, příslušníků domácího i zahraničního odboje a novodobých válečných veteránů. Nyní navazuje na tradici manifestačních sjezdů pořádaných již od první republiky.
V 10 hodin bude manifestační sjezd slavnostně zahájen na Václavském náměstí, odkud se vydá manifestační průvod přes ulice Na Příkopě a Hybernská na vrch Vítkov. Ve 12 hodin se uskuteční slavnostní nástup na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově a po zbytek dne budete moci navštívit program uvnitř památníku i v jeho okolí, kde se budou setkávat váleční veteráni, jejich potomci, a členové vojensko-historických klubů a Československé obce legionářské. Více informací najdete v přiloženém plakátu.
Všichni jste srdečně zváni!