PŘIPOMÍNKA PARASKUPINY BARIUM

Stalo se již tradicí, že se zástupci naší jednoty účastní piety v osadě Polsko u Žamberka, kde tvoří čestnou stráž spolu s KVH Rota Nazdar a Skauty. Připomínáme si tragický konec většiny příslušníků čs. paraskupiny Barium, kteří zde v usedlosti rodiny Žabkových našli úkryt. Celou akci připravilo vedení města Žamberk, které se také tradičně postaralo o malé pohoštění pro účastníky v jedné místní restauraci. A mimořádně byl také otevřen Památník odboje Žamberk, kde kromě expozice věnované paraskupině Barium jsou také k vidění originální grafiky Vojtěcha Preissiga.
Foto: br. Jiří Vorel