PŘIPOMÍNKY PAMÁTNÉHO DNE SOKOLSTVA

Dnešní památný den Sokolstva jsme si připomněli účastí na odhalení kamenů zmizelých, iniciovaném Sokolskou župou Podkrkonošskou-Jiráskovou v České Skalici. Byly odhaleny kameny upomínající na Jaroslava Hofmana a Jaroslava Faltu u základní školy v České Skalici, která shodou okolností nese pamětní desku připomínající zdejšího rodáka, veterána bojů v Dobrudži Rudolfa Procházku, který padl coby příslušník 1. střeleckého pluku „Mistra Jana Husi“ u Zborova. Blíže k jeho osobě: http://legie100.com/krev-legionare/82096/
Jaroslav Hofman vyučoval od roku 1927 v měšťanské chlapecké škole v České Skalici, od roku 1934 byl jejím ředitelem. Působil také jako vzdělavatel župy Podkrkonošské. V rámci rozsáhlého zatýkání v řadách Sokola 8.10. 1941 byl i on pro svůj odmítavý postoj ke spolupráci s protektorátními orgány zatčen Gestapem, deportován do Terezína a následně do Osvětimi. V tamním kamenolomu byl 28.2. 1942 bestiálně umučen příslušníky SS.
Jaroslav Falta vyučoval na dívčí měšťanské škole přírodopis a matematiku od roku 1936. Byl náčelníkem Sokola ve Slatině nad Úpou a České Skalici. Za nacistické okupace se zapojil do domácího odboje ve skupině S21 B, která mimo jiné zajišťovala i úkryt telegrafisty paravýsadku Silver A, Jiřího Potůčka. Byl zatčen 3.7. 1942 a vězněn v Hradci Králové a Terezíně. 29.9. 1942 byl stanným soudem v Praze odsouzen v nepřítomnosti k smrti a deportován do Mauthausenu, kde byl 24.10. 1942 v rámci popravy 294 spolupracovníků čs. parašutistů II. vlny výsadků popraven.
Čest jejich památce.
Kromě této připomínky se náš člen účastnil živého vysílání televizního zpravodajství kanálu ČT 24 k dnešnímu památnému dni Sokolstva, natáčelo se u Sokolovny TJ Sokol na Pražském předměstí v Hradci Králové, která nese pamětní desku upomínající na oběti protinacistické rezistence z řad hradeckého Sokola.

Reportáž o Památném dni Sokolstva naleznete pod tímto odkazem v čase 1:45:30 a komentář br. Jana Hrubeckého potom v čase 1:49:30.