PŘIPOMÍNKA ÚMRTÍ PREZIDENTA OSVOBODITELE

Dnes si bratři a sestry z naší jednoty připomněli 84. výročí úmrtí prezidenta Osvoboditele. Tradičně se tak stalo u jeho sochy na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Pomník TGM, dílo příslušníka roty Nazdar Otto Gutfreunda, byl slavnostně odhalen 28. října 1926, aby byl 6. 10. 1940 odstraněn nacistickými okupanty, 28. října 1947 obnoven a 3. 3. 1953 opět odstraněn. Nový pomník byl odhalen 28. října 1990 za přítomnosti prezidenta ČSFR Václava Havla.
Hlavní slovo pronesl doc. PhDr. Zdeněk Beran Ph.D., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve svém projevu připomněl prosazování principů demokracie a humanity prezidentem Osvoboditelem po celý jeho život. Již tradičně byl zároveň vzpomenut syn prezidenta Osvoboditele, Jan Masaryk. Děkujeme Masarykově společnosti, Krajskému vojenskému velitelství Hradec Králové a úřadu primátora statutárního města Hradce Králové za pozvání k účasti.