PŘIPOMÍNKA PARASKUPINY BARIUM

Včerejšího dne se již tradičně členové naší jednoty účastnili formou čestné stráže praporu jednoty pietního aktu v Žamberku-Polsku u příležitosti 77. výročí tragického konce působení čs. paraskupiny Barium v protektorátu Čechy a Morava. 16. ledna 1945 byli královéhradeckou služebnou Gestapa za účasti vedoucího protiparašutistického referátu Willyho Leimera zatčeni velitel paraskupiny nadporučík Josef Šandera, který se pokusil o sebevraždu, a radista skupiny četař aspirant Josef Žižka. Stalo se tak v usedlosti rodiny Žabkových, která nese od roku 1946 pamětní desku upomínající na tuto událost.

Zároveň jsme se rozhodli navštívit dva další pomníky, které se k Bariu váží. První z nich byl odhalen roku 2008 ve Slemeně a ačkoliv je věnován všem z desítek spolupracovníků paraskupiny, stojí na místě domu domácích odbojářů manželů Rohlenových, kde našel četař aspirant Žižka pomoc při zajišťování vysílání. Druhý pochází z roku 1946, stojí na místě bývalé hájenky v Kostelecké Lhotce, kterou obývali manželé Frošovi a odkud vysílačka Baria také vysílala. Po infiltrování sítě Baria Gestapem si bývalý příslušník 3. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“ ruských legií František Froš oblékl svůj návratový stejnokroj ruského legionáře a jeho manželka sváteční šaty, načež oba obětaví vlastenci dobrovolně odešli ze života.

Nedaleko míst těchto pohnutých událostí na hřbitově v Solnici odpočívá též plukovník Karel Vašátko, význačná postava ruských legií. O jeho životním příběhu blíže zde: https://www.lidovky.cz/…/strepina-mu-obnazila-mozek…

Na stejném hřbitově má symbolický hrob též jeho synovec, třetí nejúspěšnější čs. stíhač 2. světové války a velitel čs. stíhacího wingu v RAF, Alois Vašátko. O jeho životní dráze se v kontextu můžete dočíst zde: https://www.idnes.cz/…/ceskoslovensi-letci-bitva-o…

Na solnickém hřbitově též odpočívá italský legionář Jaroslav Hlaváček: http://legie100.com/krev-legionare/33875/

O hroby všech těchto tří hrdinů našeho národa naše jednota s úctou pečuje a proto jsme využili čas včerejší zastávky kromě vzpomínky i k jejich drobné údržbě.

Foto v Žamberku: sestra Marcela Volfová