PIETA PADLÝM 1938

Broumovský výběžek a Orlické hory. Místa a osudy, které spojuje rok 1938. Připomeněme si dnes příběhy těch, kteří nasazovali život při obraně Československé republiky a mnohdy obětovali to nejcennější. Svůj vlastní život.
Dnešní pietní jízdu započneme v Božanově v 10:00 a plynule budeme pokračovat do Velkého Poříčí, na vojenský hřbitov do Josefova a celou pietní jízdu zakončíme v 16:30 v Rokytinici v Orlických horách. Cestou uskutečníme zastavení v Rychnově, u kasáren I./30. praporu a velitelství praporu SOS, současně také ve Vamberku u stanoviště velitele HO 35.