OSLAVY 100 LET OD VZNIKU JEDNOTY HRADEC KRÁLOVÉ

Včerejší 28. říjen, 103. výročí vzniku Československé republiky, byl pro bratry a sestry z naší jednoty vytíženým dnem. V rámci oslav tradičně konaných u sochy prezidenta Osvoboditele na Masarykově náměstí jsme slavnostně převzali z rukou primátora Hradce Králové, prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., prapor jednoty Československé obce legionářské Hradec Králové. Prapor přebíral a praporečníkovi, kterým byl předseda jednoty, br. Vorel, předával vedoucí Muzea Čs. legií a Legiovlaku, br. Jiří Charfreitag, kterému děkujeme za účast. Dále jsme si pietně připomněli 100. výročí založení naší jednoty a také bratry, kteří obětovali život v I., II. či III. odboji u Památníku tří odbojů na Eliščině nábřeží. Následně jsme se přesunuli k obnovenému památníku padlých 4. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“ u Gayerových kasáren. Zde jsme vzpomněli legionářských tradic v Hradci Králové. Program pokračoval odpolední vernisáží fotografické výstavy 1000 let vojenství v Hradci Králové v městském infocentru, která shrnula uměleckým ztvárněním dějiny vojenství v našem městě, od ranného středověku po současné působení Armády České republiky a na jejímž vzniku se naše jednota podílela. V přednáškovém sále Muzea východních Čech jsme potom seznamovali návštěvníky s historií ruských legií, zejména 4. střeleckého pluku, výstrojí a výzbrojí – puškami Mosin-Nagant vz. 1891, Arisaka typ 30, kulometem Maxim vzor 1905 a chladnými zbraněmi – čs. legionářů v Rusku.