DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

Dne 11. listopadu 1918, v 11:00, zavládlo po předchozí domluvě válčících stran na na západní frontě příměří. Následně uzavřenou mírovou smlouvou skončila I. sv. válka, tehdy zvaná Válkou za civilizaci, protože všichni zúčastnění tehdy doufali, že žádný takový podobný konflikt již nebude. Nikdo tehdy netušil, jaký to je omyl. Od těch dob se však následně již v tento den po celém světě vzpomíná na všechny padlé, ve všech válkách a na všech stranách.
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 jsme tak oslavili mezinárodní Den veteránů, který již tradičně pořádalo naše královéhradecké Krajské vojenské velitelství v Hradci Králové na vojenském hřbitově na Pouchově, u pomníku padlým všech válek.
Následně pietní akt byl zakončen u nedalekého hrobu generála Františka Kryštofa, který patřil mezi první čs. legionáře na počátku I. sv. války, kdy dobrovolně vstoupil do srbské armády již hned 28. července 1914 (prošel boji srbské i černohorské armády (účastnil se i známých bojů Černohorců v pohoří Lovčen) proti rakousko-uherské armádě a v řadách srbské armády absolvoval i slavný strašný ústupový pochod přes albánské hory do Drače, následně bojoval na soluňské frontě a poté s dalšími čs. dobrovolníky přešel do čs. střelecké brigády ve Francii, s níž prošel boji o Terron; po návratu do již svobodné RČS se ještě účastnil bojů čs.-maďarské války o hranice na Slovensku).
Během pietního aktu, s proslovy k připomenutí podstaty Dne veteránů a modlitbou vojenského kaplana, jsme důstojně uctili vzpomínku na všechny padlé.

Po zbytek dne nás najdete ve stánku na náměstí 28. října, kde si budete moci prohlédnout naši legionářskou výstavu a podpořit zakoupením vlčího máku Vojenský fond solidarity.