DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

Dnes v 11 hodin jsme se zúčastnili piety pořádané Krajským vojenským velitelstvím, abychom na vojenském hřbitově na Pouchově uctili památku válečných hrdinů položením věnců a květin k památníku obětí válek.

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu u příležitosti konce první světové války. Symbolem tohoto svátku se staly květy vlčího máku, které pokrývaly hroby padlých vojáků na západní frontě. „S výrazem úcty a poděkování vojákyním, vojákům, veteránům a všem těm, jimž věrnost vlasti, obrana svobody a demokracie byla a je celoživotní přísahou, byla a je nejvyšší hodnotou“, ukončil svůj projev ke všem přítomným ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové plukovník Tomáš Rak.

V krátké pobožnosti vzpomněl válečné veterány také kaplan Agentury vojenského zdravotnictví kapitán Tomáš Altman, který vyzval k minutě ticha, po níž zazněla Večerka a salvy.

Po doznění státní hymny se přítomní přesunuli k hrobu prvního Československého legionáře brigádního generála Františka Kryštofa, kde uctili jeho památku položením květin. Proslov přednesl bratr předseda Radek Vorel.

K důstojnému průběhu aktu přispěl Orchestr města Hradce Králové pod vedením pana Václava Jandla.

Po celý Den válečných veteránů jste nás mohli navštívit i s vlčími máky pro Vojenský fond solidarity na Baťkově náměstí.

Foto: kpt. Mgr. Jan Pilař